Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

whywhywhy
15:03
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
Reposted fromidealnienieidealna idealnienieidealna
whywhywhy
14:58
7895 e0f0 500
Reposted fromkrzysk krzysk
whywhywhy
00:41
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaolimpia olimpia

May 13 2017

19:51
I, too, remember that feeling. You are caught between all that was and all that must be. You feel lost.
Haruki MurakamiHard-Boiled Wonderland And The End Of The World.
(via wordsnquotes)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
19:51
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.
Oscar Wilde, The Soul of Man under Socialism
(via fyp-philosophy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
whywhywhy
19:51
4011 d5e2
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert

April 30 2017

17:18
whywhywhy
17:15
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum
Reposted frompaket paket viazakazane zakazane
17:14

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice viazakazane zakazane
whywhywhy
17:13
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viatobecontinued tobecontinued

April 29 2017

whywhywhy
21:31
6439 f861
whywhywhy
21:26
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
whywhywhy
21:25

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayveee yveee
whywhywhy
21:22
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viacudownezycie cudownezycie
whywhywhy
21:20
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana
whywhywhy
21:19
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway
whywhywhy
21:17
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
Reposted fromoczekiwania oczekiwania viagdziejestola gdziejestola

April 27 2017

whywhywhy
14:39
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viasexlovenmagic sexlovenmagic
whywhywhy
14:37
0395 4480
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viasexlovenmagic sexlovenmagic
whywhywhy
14:36
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viasexlovenmagic sexlovenmagic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl